کلاسیسیسم؛ هنر برای زندگی

کلاسیسیسم را برای شیفته‌گان هنر ساخته‌ایم. هنر را باید به زندگی راه داد؛ همان‌طور که شوپن می‌گوید: «هنر تلخی‌های زندگی را افزون می‌سازد و این تلخی‌ها، زندگی را شیرین می‌کنند.»